Zeeuwse Zorgschakels

1 oktober 2020

Zorgschakeldag: thema Afstand & Nabijheid

Hybride netwerkbijeenkomst van Zeeuwse Zorgschakels
Online & op locatie

Bekijk het programma!

Anne Mei

Webinar: Leven met dementie

Keynote Spreker
Anne Mei The

Dementie kan vooral gezien worden als een hersenziekte. De hoop is dat op den duur effectieve medicatie verandering kan brengen. De laatste jaren is een verschuiving zichtbaar in het denken over dementie. Een bredere blik met meer ruimte voor kwaliteit van leven geeft ander perspectief. Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, antropologe en auteur van onder andere ‘Dagelijks leven met dementie’ en ontwikkelaar van de Sociale Benadering Dementie neemt ons mee in deze manier van leven en deelt haar visie op het leven met dementie. Online te volgen voor professionals en belangstellenden in Zeeland.

Aanmelden voor de online webinar

Of volg het webinar als onderdeel van de kennisevents op locatie.

Maak hier uw keuze

Bezoek één van de vier locaties

Naast het online webinar kunt u ook deelnemen aan een van de vier kennisevents op locatie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Maak hier uw keuze:

Walcheren

Casemanagement dementie op afstand maar nabij

Corina Roskam en Fenna Kempe zijn casemanagers dementie bij Zeeuwse Zorgschakels. Tijdens de Lockdown stonden zij voor de uitdaging hun vak anders uit te oefenen. Hun ervaring en ontdekkingen met casemanagement dementie op afstand in tijden van ‘social distance’ staan in deze bijeenkomst centraal. Tevens introduceren zij het project Digivitaal Zeeland dat in het najaar van 2020 start.

Zuid Beveland

Breinlijn

Lenneke Clement & Nicole Schellekens zijn hersenletseldeskundigen bij Breinlijn Zeeland. Zij staan in deze bijeenkomst stil bij hun ervaringen met Breinlijn en delen resultaten. Breinlijn is een landelijk systeem waar vragen en antwoorden op het gebied van Hersenletsel slim worden verbonden. Er wordt daarbij samen gewerkt met het Hersenletselteam Zeeland. Ook hier wordt online technologie gekoppeld met off line aandacht.

Schouwen Duiveland

Huis voor Levensvragen Zeeland

Denise de Waal, manager lerende netwerken bij Zeeuwse Zorgschakels en projectleider van het Huis voor Levensvragen Zeeland, presenteert samen met een team geestelijk verzorgers de eerste uitkomsten. Het Huis voor Levensvragen Zeeland is sinds 2019 in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland in ontwikkeling. Het Huis biedt geestelijke verzorging in de thuissituatie en is bereikbaar via de website en een eigen tel nummer.

Zeeuws Vlaanderen

Zorgethiek in praktijk

Madeleine Timmermann is gespecialiseerd in zorgethiek. Wat is goede zorg en wie bepaalt dit? Deze boeiende vraag wordt op scherp gezet in tijden van ‘social distance’. Hoe houd je als betrokken zorgverlener de balans tussen afstand en nabijheid? De inzet van zorgtechniek is niet meer weg te denken, maar wat betekent dit voor de zorgrelatie? Madeleine verkent deze actuele en essentiële vragen vanuit de zorgethiek.

Opzet van het programma

13.00 Inloop op de 4 locaties, met vanaf 13.15 Virtuele inloop in de webinar
13.30 Plenaire start on- en offline, welkom en start webinar door Anne Mei The
14.15 Pauze
14.30 Start kleinschalig events op 4 locaties: (Over de inhoud en aanmelden klik hier)
16.30 Online terugkoppeling vanuit de verschillende locaties
17.00 Netwerkborrel per locatie met hapje & drankje

Heeft u vragen?

Zorgschakeldag is een initiatief van Zeeuwse Zorgschakels. Wij verzorgen voor heel Zeeland casemanagement dementie en faciliteren de lerende netwerken Hersenletsel, Dementie en Palliatieve Zorg. In samenwerking met vrijwel alle zorgpartijen in de provincie werken we aan de beste zorg thuis voor alle Zeeuwen. Voor meer info:

Neem contact op